Ζήτηση ακινήτου

Γράψτε το εύρος τιμών για τα τετραγωνικά του ακινήτου.
τ.μ.
Γράψτε το επιθυμητό εύρος τιμής