Η πληθώρα των ακινήτων χαρακτηρίζεται από αισθητική, λειτουργική και ενεργειακή υποβάθμιση. Ορισμένοι από τους λόγους αυτής της σύγχρονης πραγματικότητας, είναι η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, η οποία οδήγησε αρκετούς ιδιοκτήτες στην απαξίωση των δευτερευόντων κτισμάτων τους, η αυξανόμενη ζήτηση ενοικίασης από εργαζόμενους και φοιτητές, καθώς επίσης και η διεύρυνση των νομοθετικών απαιτήσεων σε επίπεδο φορολογικό και πολεοδομικό.

Στην πραγματικότητα όμως, η επένδυση των ιδιοκτητών στα ακίνητά τους, μπορεί να οδηγήσει στην κατακόρυφη αύξηση της αξίας τους. Η μερική ανακαίνιση της κατοικίας σε επίπεδο κουζίνας και λουτρού, η αντικατάσταση των παλιών δαπέδων και των κουφωμάτων αποτελούν απλά παραδείγματα ανανέωσης, τα οποία μπορούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά, λειτουργικά και αισθητικά το ακίνητό μας.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την πλήρη οργάνωση και διεκπεραίωση σε μελετητικό, και κατασκευαστικό επίπεδο, σύμφωνα με τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη.